Česká republika | Čeština

Žhavicí svíčka BERU se snímačem tlaku (PSG) pro naftové motory

Budoucí limitní hodnoty výfukových plynů v naftových vozidlech vyžadují zásadní snížení částic a oxidu dusíku. To mimo jiné vyžaduje optimalizaci spalování. Splečnost BERU Systems za tímto účelem vyvinula inteligentní žhavicí svíčku s vestavěným snímačem tlaku. Svíčka PSG snímá pomocí integrovaného snímače tlak ve spalovací komoře a předává hodnoty do řídicí jednotky motoru. Tento inovativní koncept bude hrát klíčovou roli v dalším snižování emisí naftových motorů a již nyní získal četná ocenění za inovaci.

Žhavicí svíčka BERU se snímačem tlaku (PSG)

Žhavicí svíčka BERU se snímačem tlaku (PSG)

Technické vlastnosti

 • Princip snímače: piezorezistivní
 • Flexibilní žhavicí element s úpravou pro přenos tlaku
 • Robustní těsnicí prvek mezi pouzdrem a žhavicím elementem
 • Miniaturní elektronika integrovaná v horní části žhavicí svíčky
 • Kalibrováno a programováno pro konkrétního zákazníka
 • Integrovaná automobilová žhavicí svíčka
Technické údaje
Provozní teplota -40 – 140°C (max. 150°C)
Tlakový rozsah 0 – 200 bar (max. 210 bar)
Snímač
Napájecí zdroj (VDD) 5,0 V or 3,3 V
Výstupní signál metrický poměr
Šířka pásma 0 až 5 kHz
Přesnost ± 2%
Žhavicí funkce
Proud 60 s < 10 A
Teplota po 60 s > 980°C
Max. teplota 1100°C

psg_neu_web.gif

 1. Svíčka
 2. Integrovaná deska s elektronikou
 3. Těleso žhavicí svíčky
 4. Žhavicí element žhavicí svíčky
 5. Připojení k vysokému napětí
 6. Měřící membrána
 7. Těsnění

Porovnání tlakových křivek

Následující tlakové křivky ukazují průběh signálu PSG a signálu referenčního snímače ve spalovací komoře testovaného motoru.

psg-signalkurven.jpg

Stáhnout leták »Nová technologie žhavicích svíček od jedničky světového trhu« (PDF)