Česká republika | Čeština

Pomůcka pro montáž zapalovacích svíček BERU, ZMH 001

Velký pomocník mechanika

zk_werkzeuge01.gif

Problém: V prostoru motoru je obvykle velmi málo místa. Při instalaci nebo výměně zapalovací svíčky si mechanik může poranit nebo popálit ruku o motor – nebo zapalovací svíčku upustit či poškodit.

Řešení: Pomůcka pro montáž zapalovací svíčky BERU je vyrobena z pryže a představuje „prodlouženou ruku mechanika“: Bezpečně drží zapalovací svíčku, kterou tak lze po jejím uvolnění opatrně vyjmout nebo instalovat.


Pomůcka pro montáž zapalovacích svíček BERU, ZMH 002

Spolehlivá výměna zapalovací svíčky bez možnosti poškození

zk_werkzeuge02.gif

Problém: Relativně velký otvor v hlavě zvyšuje riziko, že se při instalaci nebo vyjímání zapalovací svíčky pomocí nástavce nástrčkový klíč naklopí a izolátor zapalovací svíčky praskne. Výsledek: Poruchy zapalování motoru způsobené elektrickými impulsy, které přeskakují přes prasklý izolátor, mohou zničit katalyzátor.

Řešení: Do nástavce 3/8“ na zapalovací svíčku stačí vložit montážní přípravek BERU (který se hodí pro téměř všechny modely vozidel) a použít jej do otvoru v hlavě. Nástrčkový klíč na svíčky nyní zůstane vystředěný a nelze jej naklopit.


zk_werkzeuge04.gif

Trhliny na izolátoru – způsobené naklopením nástrčkového klíče na svíčky.


zk_werkzeuge03.gif

Vlevo: Pohled do prostoru pro motor jasně ukáže problém instalace svíčky: Zapalovací svíčky se v moderních víceventilových motorech se montují tak hluboko do hlavy válce, že je lze instalovat nebo vyjmout pouze pomocí nástavce. To bohužel může vést k naklápění!

Uprostřed: Definovaný rozměr šachty usnadňuje dotažení nebo uvolnění.

Vpravo: Pomůcka pro montáž zapalovací svíčky BERU 002 umožňuje svíčku zašroubovat a vyšroubovat bez rizika naklopení. Pomáhá to předejít prasklinám na izolátoru a následným poruchám, například poruchám zapalování motoru, které mohou způsobit neopravitelné poškození katalyzátoru.