Česká republika | Čeština

Průmyslové zapalovací svíčky pro plynové motory

Průmyslové zapalovací svíčky pro plynové motory jsou speciální zapalovací svíčky pro stacionární, plynem poháněné průmyslové motory.

Průmyslové svíčky se používají ve všech možných komunálních zařízeních a v poslední době i v systémech dálkového nebo rezidenčního vytápění – všude tam, kde kogenerační jednotky spalují zemní plyn nebo odpadní produkty, například kalový plyn či bioplyn. Hrají důležitou roli při tvorbě energie, teplé vody a tepla. Svíčky mají celou škálu uplatnění od upravených automobilových motorů se 4 až 6 válci po velké motory s 8 až 20 válci.


Průmyslové zapalovací svíčky pro plynové motory

Průmyslové zapalovací svíčky pro plynové motory

Technické vlastnosti

  • Aplikace: Skládky, čistírny odpadních vod, nemocnice, letiště, velké školky
  • Servisně orientované intervaly výměny; životnost je závislá na médiu (plynu) a verzi svíčky
  • Určeno pro nejvyšší zatížení a do nejnáročnějších prostředí
  • Elektrody vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, jako je nikl, iridium nebo platina