Česká republika | Čeština

BERU Ultra X a Ultra X Platinum — zapalovací svíčky pro extrémně náročné podmínky.

Řada BERU Ultra X: 6 Ultra X + 2 Ultra X Platinum = 8 odolných typů

Extrémně výkonné. Extrémně odolné. Extrémně spolehlivé:

Řada vysoce výkonných zapalovacích svíček Ultra X splňuje požadavky na intervaly výměny specifikovaných výrobců automobilů a poskytuje konzistentní výkon po celou dobu životnosti – nejdůležitější podmínka pro spolehlivé zapalování.

BERU Ultra X. Inovativní zapalovací svíčka, ve které se snoubí současné technologie elektrického startování.

BERU Ultra X. Inovativní zapalovací svíčka, ve které se snoubí současné technologie elektrického startování.

BERU Ultra X Platinum. Zapalovací svíčka, která bez problémů splňuje vysoké nároky nejnovějších generací vozidel. Pro nekompromisní řidiče orientované na výkon.

BERU Ultra X Platinum. Zapalovací svíčka, která bez problémů splňuje vysoké nároky nejnovějších generací vozidel. Pro nekompromisní řidiče orientované na výkon.


Technické vlastnosti
  • Spolehlivé zapalování: Kombinovaná technika, vzdušné a klouzavé jiskry. Spolehlivost zapalování díky několika drahám jisker.
  • Výkonnost: Optimální spalování díky vysunuté poloze při zapalování.
  • Spolehlivost při studeném startu: Samočistící funkce díky technologii klouzavé jiskry.
  • Spolehlivost: Rychle dosáhne ideální provozní teploty díky speciálnímu připevnění izolátoru a důmyslným uzemňovacím elektrodám.
  • Ekologická nezávadnost: Efektivní spalování minimalizuje emise znečišťujících látek a chrání katalyzátor.

Vnější elektrody jsou u svíčky BERU Ultra X uspořádány do tvaru X.

Vnější elektrody jsou u svíčky BERU Ultra X uspořádány do tvaru X.

Charakteristický rys každé zapalovací svíčky BERU Ultra X: Uspořádání uzemňovacích elektrod do tvaru X.


Schéma drah jisker. 1 Vzdušné jiskry 2 Pomocné klouzavé jiskry 3 Vzdušné/klouzavé jiskry Schéma drah jisker.

Schéma drah jisker. 1 Vzdušné jiskry 2 Pomocné klouzavé jiskry 3 Vzdušné/klouzavé jiskry Schéma drah jisker.

Multifunkční princip pro optimální spolehlivost spalování: Pro proces přeskoku jiskry jsou k dispozici různé funkční principy – metoda vzdušné jiskry, klouzavé jiskry a kombinace vzdušné a klouzavé jiskry. V nákresu je zobrazen proces přeskoku jiskry pomocí svíčky Ultra X a je zde vysvětleno 6 možných drah, které mají jiskry k dispozici.


Svíčky BERU Ultra X Platinum dále nabízejí:
  • Platinové středové elektrody Extrémně vysokou odolnost vůči opalům, spolehlivý studený start, optimální spalování a využití paliva. Trvale spolehlivé spalování při vysokém výkonu.
  • Ještě více drah jisker Technologie kombinace vzdušných a klouzavých jisker. 8 drah jisker, ještě větší spolehlivost zapalování.
  • Růžkové elektrody Nová geometrie elektrod pro lepší přístupnost kvalitní směsi a otevřené šíření plamene.
  • Oboustranný izolátor Hladké těleso izolátoru v kombinaci s bariérou proti povrchovému proudu (2,5x) na tělese izolátoru za účelem ochrany proti povrchovému přeskoku jisker.
Náš tip

Včasná výměna zapalovací svíčky se vyplatí! Zapalovací svíčky jsou namáhané díly a musí se pravidelně vyměňovat. V opačném případě vzroste riziko nedokonalého spalování, zvýšené spotřeby paliv, emisí znečišťujících látek a poruch chodu motoru. Poruchy chodu motoru mohou mít za následek, že se nespálené palivo dostane do katalyzátoru. To může v katalyzátoru způsobit nenapravitelné škody!