Ελλάδα | Eλληνικά
Επιλέξτε τη χώρα σας και τη γλώσσα σας
International
Local websites

BERU Προθερμαντήρες πυράκτωσης με αισθητήρα πίεσης για πετρελαιοκινητήρες — Pressure Sensor Glow Plug (PSG)

Οι μελλοντικές οριακές τιμές καυσαερίων για πετρελαιοκίνητα οχήματα απαιτούν τη δραστική μείωση των σωματιδίων και του διοξειδίου του αζώτου. Αυτό επιβάλλει μεταξύ άλλων τη βελτιστοποίηση της καύσης. Η εταιρεία BERU ανέπτυξε για το σκοπό αυτό τον έξυπνο προθερμαντήρα πυράκτωσης με αισθητήρα πίεσης PSG (Pressure Sensor Glow Plug). Ο προθερμαντήρας PSG προσδιορίζει με έναν ενσωματωμένο αισθητήρα την πίεση στο θάλαμο καύσης και μεταδίδει την τιμή στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του κινητήρα.

Αυτό το καινοτόμο σύστημα θα αναδειχθεί σε κομβικό στοιχείο της περαιτέρω μείωσης των εκομπών των πετρελαιοκινητήρων και έχει ήδη βραβευθεί με πολυάριθμες διακρίσεις καινοτομίας.

Ο καινοτόμος προθερμαντήρας πυράκτωσης με αισθητήρα πίεσης της BERU είναι ένας έξυπνος προθερμαντήρας πυράκτωσης με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης θαλάμου καύσης που μεταδίδει τα δεδομένα στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα.

Ο καινοτόμος προθερμαντήρας πυράκτωσης με αισθητήρα πίεσης της BERU είναι ένας έξυπνος προθερμαντήρας πυράκτωσης με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης θαλάμου καύσης που μεταδίδει τα δεδομένα στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Αρχή λειτουργίας του αισθητήρα : πιεζοηλεκτρική ειδική αντίσταση
 • Κινητή θερμαντική ράβδος για μετάδοση πίεσης
 • Συμπαγές στοιχείο στεγανοποίησης μεταξύ σώματος και θερμαντικής ράβδου
 • Μικροσκοπικό ηλεκτρονικό σύστημα ενσωματωμένο στο επάνω τμήμα του προθερμαντήρα πυράκτωσης
 • Βαθμονομημένος και προγραμματισμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη
 • Ενσωματωμένος ομόκεντρος συνδετήρας αυτοκινήτου
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 – 140°C (μέγ. 150°C)
Εύρος πίεσης 0 – 200 bar (μέγ. 210 bar)
Αισθητήρας
Τάση τροφοδοσίας (Vdd) 5,0 V ή 3,3 V
Σήμα εξόδου σε συνάρτηση με την τάση τροφοδοσίας
Εύρος ζώνης 0 έως 5 kHz
Ακρίβεια ± 2%
Λειτουργία πυράκτωσης
Ρεύμα 60sec < 10 A
Θερμοκρασία μετά 60sec > 980°C
Μέγ. θερμοκρασία 1100°C

psg_neu_web.gif

 1. Συνδετήρες
 2. Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με ηλεκτρονικό σύστημα
 3. Σώμα προθερμαντήρα πυράκτωσης
 4. Θερμαντική ράβδος προθερμαντήρα πυράκτωσης
 5. Σύνδεση υψηλής τάσης
 6. Διάφραγμα μέτρησης
 7. Τσιμούχα

Συγκριτικές καμπύλες πίεσης

Οι ακόλουθες καμπύλες πίεσης απεικονίζουν την πορεία του σήματος PSG και του σήματος ενός αισθητήρα αναφοράς στο θάλαμο καύσης ενός κινητήρα δοκιμής.

psg-signalkurven.jpg


Download Flyer »Νέα τεχνολογία προθερμαντήρων πυράκτωσης από τον παγκόσμιο ηγέτη της αγοράς« (PDF)

ΣυνημμένοΜέγεθος
σε μορφή Windows Media (0,2 MB)193.2 KB
σε μορφή Quicktime (2,4 MB)2.47 MB