Ελλάδα | Eλληνικά
Επιλέξτε τη χώρα σας και τη γλώσσα σας
International
Local websites

eCatalogue

Βρείτε ένα εξάρτημα γρήγορα
Κοιτάξτε για εξαρτήματα BERU Αναζήτηση βάση κωδικού Αναζήτηση με όχημα
Διασταυρωτική αναφορά
Βρείτε το ισοδύναμο εξάρτημα BERU Εύρεση BERU
Κατεβάστε τον κατάλογο

Νομικές υποδείξεις

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

© Copyright 2013 Federal-Mogul Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το κείμενο, οι φωτογραφίες, οι γραφικές παραστάσεις, καθώς και η διάταξή τους στην ιστοθέση υπόκεινται στην προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων νόμων περί προστασίας. Απαγορεύεται η για εμπορικούς σκοπούς αντιγραφή, διάδοση, τροποποίηση ή παροχή πρόσβασης σε τρίτους του περιεχομένου αυτής της ιστοθέσης.

Εμπορικά σήματα

To BERU® είναι σήμα κατατεθέν της BorgWarner BERU Systems GmbH. Εφόσον δεν αναφέρεται κάτι άλλο, όλα τα εμπορικά σήματα προστατεύονται από την περί της προστασίας σημάτων νομοθεσία. Αυτό ισχύει ιδίως για μάρκες, εταιρικά λογότυπα και εμβλήματα.

Αστική ευθύνη

Αυτή η ιστοθέση συντάχθηκε με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Παρ' όλα αυτά δεν παρέχεται εγγύηση για την απουσία σφαλμάτων και για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχει. Αποκλείεται κάθε ευθύνη για ζημιές, οι οποίες προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτής της ιστοθέσης, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια.

Άδεια

Η πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει η ιστοθέση, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μάρκες και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται. Μέσω αυτής της ιστοθέσης δεν εκχωρείται καμία άδεια χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας Federal-Mogul Corporation ή τρίτων.