Ελλάδα | Eλληνικά
Επιλέξτε τη χώρα σας και τη γλώσσα σας
International
Local websites

BERU Ultra — Η επιλογή των κατασκευαστών αυτοκινήτων

Για το πλήθος των διαφόρων κινητήρων και σκοπών χρήσης, η εταιρεία BERU παρέχει μία μεγάλη σειρά ποιοτικών μπουζί με την επωνυμία προϊόντος BERU Ultra, τα οποία εγκαθίστανται επίσης συχνά ως εξοπλισμός Πρώτης Τοποθέτησης (ΟΕ) . Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ποιότητας και καινοτόμος τεχνολογία.


BERU Ultra — φιλικό προς το περιβάλλον και αξιόπιστο.

BERU Ultra — φιλικό προς το περιβάλλον και αξιόπιστο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Βέλτιστη και φιλική προς το περιβάλλον καύση: εξοικονομεί βενζίνη και προστατεύει τον καταλύτη
 • Αξιόπιστη ανάφλεξη υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
 • Μακρά διάρκεια ζωής, υψηλή ασφάλεια
 • Δοκιμασμένα υλικά: ηλεκτρόδιο γείωσης και μεσαίο ηλεκτρόδιο δύο υλικών με επινικελωμένο πυρήνα χαλκού, προσαρμοσμένα ειδικά στο σκοπό χρήσης
 • Εκδόσεις αντίστοιχες της Πρώτης Τοποθέτησης (ΟΕ)

Η συμβουλή μας

Η έγκαιρη αντικατάσταση των μπουζί συμφέρει!

Τα μπουζί είναι φθαρτά εξαρτήματα που πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ατελούς καύσης, αυξημένης κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών καυσαερίων, καθώς και αποτυχημένων αναφλέξεων. Το καύσιμο που δεν καίγεται κατά τις αποτυχημένες αναφλέξεις, μπορεί να διεισδύσει στον καταλύτη. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει τον καταλύτη!


zk_ultra-schnitt.gif

 1. Παξιμάδι σύνδεσης SAE (παξιμάδι σύνδεσης καλωδίου)
 2. Φραγμός ρεύματος διαρροής (αυλακωτό προφίλ)
 3. Μονωτήρας από οξείδιο αλουμινίου
 4. Επινικελωμένο σώμα αναφλεκτήρων
 5. Αγώγιμο υαλότηγμα
 6. Εσωτερική στεγάνωση
 7. Μεσαίο ηλεκτρόδιο: επινικελωμένος πυρήνας χαλκού
 8. Θάλαμος εξαερισμού
 9. Πέλμα μονωτήρα 10.Ηλεκτρόδιο γείωσης