Ελλάδα | Eλληνικά
Επιλέξτε τη χώρα σας και τη γλώσσα σας
International
Local websites

BERU Βοηθητικό εξάρτημα συναρμολόγησης Μπουζί ZMH 001

Το μακρύ χέρι του μηχανικού αυτοκινήτων

zk_werkzeuge01.gif

Το πρόβλημα: Στο χώρο του κινητήρα επικρατεί συνήθως εξαιρετική στενότητα. Κατά το βίδωμα και το ξεβίδωμα του μπουζί μπορούν να προκληθούν τραυματισμοί και εγκαύματα στα χέρια από τον κινητήρα — αλλά και το μπουζί μπορεί να υποστεί ζημιές από πτώση.

Η λύση: Το βοηθητικό εξάρτημα συναρμολόγησης μπουζί της BERU από καουτσούκ λειτουργεί ως το "μακρύ χέρι του μηχανικού": συγκρατεί το μπουζί με ασφάλεια και διευκολύνει το ομαλό βίδωμα και ξεβίδωμα μετά τη χαλάρωση ή πριν από τη σύσφιξη του μπουζί.


BERU Βοηθητικό εξάρτημα συναρμολόγησης μπουζί ZMH 002

Ασφαλής αντικατάσταση μπουζί χωρίς αυτά να στραβώνουν

zk_werkzeuge02.gif

Το πρόβλημα: Λόγω του σχετικά μεγάλου ανοίγματος της υποδοχής των μπουζί υπάρχει κίνδυνος κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση των μπουζί με μία προέκταση, το μπουζόκλειδο να εισαχθεί λοξά και να σπάσει το μονωτήρα των μπουζί. Το αποτέλεσμα: αποτυχίες ανάφλεξης λόγω σπινθηρισμών εξαιτίας υψηλής τάσης στο σπασμένο μονωτήρα του μπουζί που μπορούν να καταστρέψουν τον καταλύτη.

Η λύση: Το εργαλείο συναρμολόγησης της BERU για χρήση σε όλα σχεδόν τα μοντέλα αυτοκινήτων εισάγεται απλώς στην προέκταση του μπουζί 3/8“ και πιέζεται στην υποδοχή του μπουζί. Το μπουζόκλειδο διατηρείται κατ' αυτόν τον τρόπο παράλληλο με την υποδοχή και δεν μπορεί να στραβώσει.


zk_werkzeuge04.gif

Ρωγμές στο λαιμό του μονωτήρα — προκαλούνται από στράβωμα του μπουζόκλειδου ή της προέκτασης.


zk_werkzeuge03.gif

Αριστερά: Μια ματιά στο χώρο του κινητήρα καθιστά σαφές το πρόβλημα της εγκατάστασης: Τα μπουζί των σύγχρονων πολυβάλβιδων κινητήρων βρίσκονται σε τέτοιο βάθος στην κυλινδροκεφαλή που μπορούν να εγκαθίστανται ή να αφαιρούνται μόνο με μία προέκταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στράβωμα!

Κέντρο: Το εύρος της υποδοχής συμβάλλει επιπρόσθετα στο στράβωμα του μπουζόκλειδου ή της προέκτασης.

Δεξιά: Με το εργαλείο συναρμολόγησης μπουζί 002 της BERU παρέχεται η δυνατότητα βιδώματος και ξεβιδώματος του μπουζί χωρίς κίνδυνος να στραβώσει. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται ρωγμές στο μονωτήρα και τα επακόλουθα προβλήματα, όπως π.χ. διαλείψεις και αποτυχίες ανάφλεξης που μπορούν να καταστρέψουν τον καταλύτη.