Ελλάδα | Eλληνικά
Επιλέξτε τη χώρα σας και τη γλώσσα σας
International
Local websites

BERU Ultra X και Ultra X Platin — Μπουζί για ακραίες απαιτήσεις.

Το πρόγραμμα Ultra X της BERU: 6 Ultra X + 2 Ultra X Platin = 8 δυνατοί τύποι

Εξαιρετικές επιδόσεις. Εξαιρετική ασφάλεια. Εξαιρετική αξιοπιστία. Ultra X και Ultra X Platin.

Τα μπουζί υψηλής απόδοσης του προγράμματος Ultra X πληρούν τις προκαθορισμένες από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων προθεσμίες αντικατάστασης και έχουν τις ίδιες επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους – απαραίτητη προϋπόθεση για τη σίγουρη ανάφλεξη.

Ultra X. Η καινοτομία των μπουζί, η οποία συνδυάζει τις τρέχουσες τεχνολογίες της Πρώτης Τοποθέτησης (ΟΕ).

Ultra X. Η καινοτομία των μπουζί, η οποία συνδυάζει τις τρέχουσες τεχνολογίες της Πρώτης Τοποθέτησης (ΟΕ).

Ultra X Platin. Το μπουζί που ανταποκρίνεται χωρίς προβλήματα στις υψηλές απαιτήσεις οχημάτων τελευταίας γενιάς. Για οδηγούς που επιζητούν επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς.

Ultra X Platin. Το μπουζί που ανταποκρίνεται χωρίς προβλήματα στις υψηλές απαιτήσεις οχημάτων τελευταίας γενιάς. Για οδηγούς που επιζητούν επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς.


Τεχνικά χαρακτηριστικά των μπουζί Ultra X και Ultra X Platin
 • Σίγουρη ανάφλεξη:
  συνδυασμένη τεχνική σπινθήρα μέσω του αέρα/ολισθαίνοντα σπινθήρα. Σίγουρη ανάφλεξη χάρη στις πολλές πορείες σπινθήρα.
 • Εξαιρετική απόδοση:
  βέλτιστη καύση χάρη στην καλή πρόσβαση του μίγματος.
 • Αξιοπιστία στην κρύα εκκίνηση:
  λειτουργία αυτοκαθαρισμού χάρη στην τεχνολογία ολισθαίνοντα σπινθήρα.
 • Αξιοπιστία:
  γρήγορη επίτευξη της ιδανικής θερμοκρασίας λειτουργίας χάρη στο ειδικό πέλμα του μονωτήρα και στα λεπτεπίλεπτα ηλεκτρόδια γείωσης.
 • Φιλικό προς το περιβάλλον:
  Ελάχιστη εκπομπή ρύπων και αυξημένη προστασία του καταλύτη χάρη στην αποτελεσματική καύση.

Τα χιαστί διατεταγμένα ηλεκτρόδια γείωσης του Ultra X της BERU.

Τα χιαστί διατεταγμένα ηλεκτρόδια γείωσης του Ultra X της BERU.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε μπουζί Ultra X: τα χιαστί διατεταγμένα ηλεκτρόδια γείωσης.


Σχηματική παράσταση των δυνατοτήτων πορείας των σπινθήρων. 1. Σπινθήρας μέσω του αέρα 2. Βοηθητικός ολισθαίνων σπινθήρας 3. σπινθήρας μέσω του αέρα/ολισθαίνων σπινθήρας

Σχηματική παράσταση των δυνατοτήτων πορείας των σπινθήρων. 1. Σπινθήρας μέσω του αέρα 2. Βοηθητικός ολισθαίνων σπινθήρας 3. σπινθήρας μέσω του αέρα/ολισθαίνων σπινθήρας

Η πολυλειτουργική αρχή για ιδανική αξιοπιστία στην ανάφλεξη: για την πορεία του σπινθήρα υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες αρχές λειτουργίας – η τεχνολογία σπινθήρα μέσω του αέρα, η τεχνολογία ολισθαίνοντα σπινθήρα και η συνδυασμένη τεχνολογία σπινθήρα μέσω του αέρα/ολισθαίνοντα σπινθήρα. Το σχεδιάγραμμα απεικονίζει την πορεία του σπινθήρα στο παράδειγμα του Ultra X και περιγράφει 3 από τις 6 δυνατές πορείες που είναι διαθέσιμες για το σπινθήρα.


Το μπουζί Ultra X Platin προσφέρει επιπρόσθετα:
 • Μεσαίο ηλεκτρόδιο πλατίνας
  Εξαιρετική αντοχή στην καύση, αξιόπιστη κρύα εκκίνηση, ιδανική καύση και αξιοποίηση του καυσίμου. Σταθερά αξιόπιστη ανάφλεξη για μεγάλες διανυθείσες χιλιομετρικές αποστάσεις.
 • Περισσότερες πορείες σπινθήρα
  Σταθερή τεχνολογία σπινθήρα μέσω του αέρα/ολισθαίνοντα σπινθήρα: 8 πορείες σπινθήρα, ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία στην ανάφλεξη.
 • Κερατοειδή ηλεκτρόδια Νέα γεωμετρία ηλεκτροδίων για προεξέχουσα θέση του σπινθήρα και ανοικτή εξάπλωση της φλόγας.
 • Διπλός μονωτήρας
  Λείο σώμα μονωτήρα, συνδυασμένο με 2,5x φραγμό ρεύματος διαρροής στην κεφαλή του μονωτήρα για προστασία από σχηματισμό τόξων.
Η συμβουλή μας

Η έγκαιρη αντικατάσταση των μπουζί συμφέρει! Τα μπουζί είναι φθαρτά εξαρτήματα που πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά.

Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ατελούς καύσης, αυξημένης κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών καυσαερίων, καθώς και αποτυχημένων αναφλέξεων. Το καύσιμο που δεν καίγεται κατά τις αποτυχημένες αναφλέξεις, μπορεί να διεισδύσει στον καταλύτη και να τον καταστρέψει!