Ελλάδα | Eλληνικά
Επιλέξτε τη χώρα σας και τη γλώσσα σας
International
Local websites

eCatalogue

Βρείτε ένα εξάρτημα γρήγορα
Κοιτάξτε για εξαρτήματα BERU Αναζήτηση βάση κωδικού Αναζήτηση με όχημα
Διασταυρωτική αναφορά
Βρείτε το ισοδύναμο εξάρτημα BERU Εύρεση BERU
Κατεβάστε τον κατάλογο

Αισθητήρες BERU — Υψηλή ακρίβεια και εξαιρετική αξιοπιστία

Στα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ηλεκτρονικά συστήματα ρύθμισης, τα οποία ανιχνεύουν διάφορες παραμέτρους με τη βοήθεια αισθητήρων ακριβείας. Οι αισθητήρες της εταιρείας BERU αναπτύσσονται σε συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία και προσαρμόζονται απόλυτα στην εκάστοτε χρήση στο αυτοκίνητο. Στο πλαίσιο αυτό, κεντρικό στοιχείο είναι η ασφαλής λειτουργία ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες χρήσης.

Οι αισθητήρες που παρουσιάζονται εδώ, είναι ειδικά σχεδιασμένοι για την Πρώτη Τοποθέτηση (ΟΕ) και τους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το πρόγραμμα αισθητήρων για την παγκόσμια αγορά του aftermarket (IAM) παρέχεται στον τρέχοντα κατάλογο αισθητήρων ή στον κατάλογο αναζήτησης προϊόντων της BERU.


Αισθητήρες θερμοκρασίας

sensor-temperatur.jpg

Λειτουργία:

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται για την ακριβή καταγραφή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Με το νέο αισθητήρα υψηλής θερμοκρασίας (HTS) της BERU, η διεθνής αυτοκινητοβιομηχανία διαθέτει πλέον έναν ακριβή, γρήγορο και διαχρονικό αισθητήρα θερμοκρασίας με πολύπλευρες εφαρμογές για την επιτήρηση στροβιλοσυμπιεστών, συστημάτων επιστροφής καυσαερίων, φίλτρων σωματιδίων ντίζελ και καταλυτών DeNOx σε εύρος μέτρησης από μείον 40 έως συν 950 βαθμούς Κελσίου.

Πεδία εφαρμογής: Εύρος θερμοκρασίας:
Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων: καύσιμο, ψυκτικό μέσο, λάδι, αέρας -40 έως 160 βαθμοί Κελσίου
Συστήματα καυσαερίων -40 έως 1.000 βαθμοί Κελσίου
Βοηθητικοί θερμαντήρες επιβατικών αυτοκινήτων -40 έως 600 βαθμοί Κελσίου

Αρχή μέτρησης:

ο αισθητήρας καταγράφει τη θερμοκρασία μέσω μίας ευαίσθητης στη θερμοκρασία αντίστασης, π.χ. ενός θερμίστορα (NTC) ή μίας αντίστασης μέτρησης πλατίνας λεπτής στοιβάδας. Η χαρακτηριστική καμπύλη αποθηκεύεται σε μία μονάδα ελέγχου και παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της θερμοκρασίας.

Εκδόσεις:

  • Αισθητήρας υψηλής θερμοκρασίας (HTS)
  • Μικροσκοπικοί αισθητήρες

Αισθητήρες στροφών

sensor-drehzahl.jpg

Λειτουργία:

αισθητήρες για την καταγραφή του αριθμού στροφών.

Πεδία εφαρμογής:

έλεγχος κινητήρα (στροφαλοφόρος άξονας, εκκεντροφόρος άξονας), κιβώτιο ταχυτήτων (αριθμός στροφών μηχανισμού κίνησης και μετάδοσης ισχύος (PTO)), συστήματα ABS (αριθμός στροφών τροχών).

Αρχές μέτρησης:

Επαγωγικός αισθητήρας
Μία μέθοδος μέτρησης με την οποία ένα πηνίο καταγράφει μεταβολές της μαγνητικής ροής που παράγεται μία γεωμετρία δοντιού/διακένου. Μέσω της περιστροφικής κίνησης του γραναζιού επάγεται μία τάση στο πηνίο. Το απαιτούμενο μαγνητικό πεδίο παρέχεται από τον ενσωματωμένο μόνιμο μαγνήτη. Ο αριθμός στροφών του γραναζιού του αισθητήρα προσδιορίζει το πλάτος και τη συχνότητα της επαγωγικής εναλλασσόμενης τάσης.

Αισθητήρας Hall
Ηλεκτρονική αρχή μέτρησης του φαινομένου Hall. Το ευαίσθητο στοιχείο του αισθητήρα αριθμού στροφών είναι ένα στατικό ή δυναμικό στοιχείο "Hall-IC", η πόλωση του οποίου παρέχεται από ένα μόνιμο μαγνήτη (back bias). Ο αισθητήρας "Hall" αξιολογεί τη μαγνητική επαγωγή στις πλάκες και την κατανέμει μέσω ενός κυκλώματος αξιολόγησης σε καταστάσεις μεταγωγής (υψηλή/χαμηλή). Όταν ένα γρανάζι διέρχεται από τον αισθητήρα, το σήμα του αισθητήρα σχηματίζει τη γεωμετρία της οδόντωσης. Τα πλάτη σήματος είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από τον αριθμό στροφών και την απόσταση από το γρανάζι, γεγονός που αποτελεί σαφές πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα επαγωγικά συστήματα. Επίσης η υψηλή ολοκλήρωση των αισθητήρων τύπου Hall καθιστά δυνατή τη χρήση έξυπνων αισθητήρων που διαθέτουν π.χ. λειτουργίες αυτόματης βαθμονόμησης.

Εκδόσεις:

  • επαγωγικοί αισθητήρες με και χωρίς μόνιμο μαγνήτη
  • Αισθητήρες τύπου Hall με σύστημα ανίχνευσης φοράς περιστροφής
  • Αισθητήρες τύπου Hall με διεπαφή 2 συρμάτων

Περισσότερα προϊόντα της BERU με εφαρμογές αισθητήρων θα βρείτε στις σελίδες: