BERU Bougiemontagehulp ZMH 001

De verlengde arm van de installateur

zk_werkzeuge01.gif

Het probleem:In de motorruimte is meestal benauwend weinig plaats. Bij het in- en uitdraaien van de bougie kan er niet alleen letsel en verbrandingen van de hand aan de motor ontstaan - ook de bougie kan door vallen worden beschadigd.

De oplossing: De Beru bougie-montagehulp van rubber werkt als »verlengde arm van de monteur«: Deze houdt de bougie stevig vast en maakt het na het losdraaien c.q. vast draaien van de bougie mogelijk, deze er behoedzaam in- en uit te draaien.


BERU Bougiemontagehulp ZMH 002

Veilig vervangen van de bougie zonder kantelen

zk_werkzeuge02.gif

Het probleem: Door de relatief grote opening van de bougieschacht bestaat bij de montage en demontage van bougies met verlenging het gevaar dat de bougiesleutel schuin wordt gehouden en een breuk van de bougie-isolator veroorzaakt. Het gevolg: Ontstekingsuitvallen door spanningsoverslag aan de gescheurde bougie-isolator kunnen de katalysator vernielen.

De oplossing: Het BERU montagereedschap voor de toepassing bij bijna alle voertuigmodellen wordt gewoon in de 3/8“ bougieverlenging gestoken en in de bougieschacht gedrukt. De bougiesleutel blijft zodoende parallel t.o.v. de schacht en kan niet kantelen.


zk_werkzeuge04.gif

Breuk in de isolatorhals — veroorzaakt door kantelen van de bougiesleutel of de verlenging.


zk_werkzeuge03.gif

links: Een blik in de motorruimte verduidelijkt de montageproblematiek: de bougies van moderne motoren met meerder ventielen zitten zo diep in de cilinderkop dat zij alleen met behulp van een verlenging gemonteerd of gedemonteerd kunnen worden. Dit kan leiden tot kantelen!

midden: de breedte van de schacht versnelt het kantelen van de bougiesleutel en verlenging nog meer.

rechts: Met het BERU bougie-montagewerktuig 002 kan de bougie zonder kantelgevaar in- en uitgedraaid worden. Hierdoor worden isolatorscheuren en gevolgschade voorkomen zoals verkeerde ontstekingen en ontstekingsuitvallen die de kat. kunnen vernielen.