e-katalog

Szybkie wyszukanie produktu
Kros referencje
Wyszukaj równoważny produkt Beru Wyszukaj produkt Beru
Pobranie katalogu

Wskazówki prawne

Copyrights

© Copyright 2013 Federal-Mogul Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, fotografie, rysunki oraz ich rozmieszczenie na stronie www Federal-Mogul Corporation podlegają ochronie z tytułu prawa autorskiego i innych ustaw o ochronie. Treści tej strony www nie wolno kopiować do celów komercyjnych, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać osobom trzecim.

Znak marki

BERU® jest zarejestrowanym znakiem firmowym należącym do BorgWarner BERU Systems GmbH. O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki marek są chronione prawnie. Dotyczy to w szczególności marek, logo firmy i emblematów.

Odpowiedzialność

Ta strona www została opracowana z zachowaniem maksymalnej staranności. Pomimo to nie można zagwarantować bezbłędności i dokładności zawartych informacji. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody, powstałe bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony www, o ile nie zostały one spowodowane rozmyślnym działaniem lub poważną niedbałością.

Licencja

Własność intelektualna zawarta na stronie www, taka jak patenty, marki i prawa autorskie jest chroniona. Za pomocą tej strony www nie przyznaje się licencji na korzystanie z własności intelektualnej firmy Federal-Mogul Corporation lub osób trzecich.